Thời khóa biểu số 07_Áp dụng từ ngày 01/03/2021

Thời khóa biểu số 07_Áp dụng từ ngày 01/03/2021

 •   27/02/2021 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 07_Áp dụng từ ngày 01/03/2021

Thời khóa biểu số 06_Áp dụng từ ngày 18/01/2021

Thời khóa biểu số 06_Áp dụng từ ngày 18/01/2021

 •   16/01/2021 02:17:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 06_Áp dụng từ ngày 18/01/2021

Thời khóa biểu số 05 năm học 2020 - 2021_Áp dụng từ ngày 30/11/2020

Thời khóa biểu số 05 năm học 2020 - 2021_Áp dụng từ ngày 30/11/2020

 •   28/11/2020 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 05 năm học 2020 - 2021_Áp dụng từ ngày 30/11/2020

Thời khóa biểu số 04 năm học 2020 - 2021_Áp dụng từ ngày 19/10/2020

Thời khóa biểu số 04 năm học 2020 - 2021_Áp dụng từ ngày 19/10/2020

 •   17/10/2020 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 03 năm học 2020 - 2021_Áp dụng từ ngày 12/10/2020

Thời khóa biểu số 03 năm học 2020 - 2021_Áp dụng từ ngày 12/10/2020

 •   11/10/2020 06:35:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 02 năm học 2020 - 2021_Áp dụng từ ngày 14/09/2020

Thời khóa biểu số 02 năm học 2020 - 2021_Áp dụng từ ngày 14/09/2020

 •   13/09/2020 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 01 năm học 2020 - 2021

Thời khóa biểu số 01 năm học 2020 - 2021

 •   05/09/2020 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0

Áp dụng từ ngày 07/09/2020

Thời khóa biểu số 13(áp dụng từ ngày 01/06/2020)

Thời khóa biểu số 13(áp dụng từ ngày 01/06/2020)

 •   30/05/2020 05:41:00 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 13(áp dụng từ ngày 01/06/2020)

Thời khóa biểu số 12(áp dụng từ ngày 11/05/2020)

Thời khóa biểu số 12(áp dụng từ ngày 11/05/2020)

 •   02/05/2020 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu dạy trực tuyến(áp dụng từ ngày 20/04/2020)

Thời khóa biểu dạy trực tuyến(áp dụng từ ngày 20/04/2020)

 •   15/04/2020 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 11(áp dụng từ ngày 09/03/2020)

Thời khóa biểu số 11(áp dụng từ ngày 09/03/2020)

 •   07/03/2020 01:11:00 AM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 10(áp dụng từ ngày 17/02/2020)

Thời khóa biểu số 10(áp dụng từ ngày 17/02/2020)

 •   11/02/2020 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 9(áp dụng từ ngày 03/02/2020)

Thời khóa biểu số 9(áp dụng từ ngày 03/02/2020)

 •   31/01/2020 03:03:00 AM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 8 (áp dụng từ ngày 13/01/2020)

 •   12/01/2020 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 7 (áp dụng từ ngày 09/12/2019)

Thời khóa biểu số 7 (áp dụng từ ngày 09/12/2019)

 •   08/12/2019 12:45:00 AM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 7 (áp dụng từ ngày 09/12/2019)

Thời khóa biểu số 03 (Áp dụng từ ngày 23/09/2019)

Thời khóa biểu số 03 (Áp dụng từ ngày 23/09/2019)

 •   21/09/2019 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 01 (Áp dụng từ ngày 19/08/2019)

Thời khóa biểu số 01 (Áp dụng từ ngày 19/08/2019)

 •   17/08/2019 07:10:00 PM
 •   Đã xem: 440
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 14 (áp dụng từ ngày 2/5/2019)

Thời khóa biểu số 14 (áp dụng từ ngày 2/5/2019)

 •   04/05/2019 11:56:00 PM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu số 15 (áp dụng từ ngày 2/5//2018)

Thời khóa biểu số 15 (áp dụng từ ngày 2/5//2018)

 •   27/04/2018 05:19:00 AM
 •   Đã xem: 677
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây